Midlanda kvar när Luftfartsverket säljer

Midlanda flyplats blir kvar i Luftfartsverkets regi.
De senaste månaderna har Luftfartsverket granskat flera flygplatser, bland annat Midlanda eftersom de vill sälja ut flera av dem.

Midlanda blir kvar men flygplatserna i Karlstad, Halmstad, Jönköping och i Norrköping hamnar på Luftfartsverkets säljlista.