sörmland

Fler kritiserar landstingsfakturering

Kritiken växer mot att skattemedel används inom landstinget för att finansiera partiernas interna arrangemang. Hans Ekström, orförande i Socialdemokraterna håller i princip med Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD) om att det är fel att landstinget betalar fakturor för partierna.

– Det konstiga är väl i så fall det här systemet. Om jag nu med facit i hand ska bland mig i landstinget tycker jag att det hade varit renare att man betalat ut ett rent partistöd för den aktivitet, som respektive partigrupp ska sköta och inte blandat ihop det här, säger Ekström

Landstinget har under socialdemokraten Jörgen Danielssons tid, som ansvarig politiker betalat ut över en kvarts miljon till det socialdemokratiska partidistriktet, där Danielsson sitter som adjungerad i styrelsen.

Utbetalningarna har handlat om kurser och sammankomster av olika slag för olika stora grupper av landstingets socialdemokratiska politiker.

Fakturorna har sedan i landstinget attesterats av Jörgen Danielson.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi tycker att det partistöd partiet får av skattemedel borde täcka sådana här kostnader och nu får hon medhåll av socialdemokraten Hans Ekström. Han menar att det system som finns och som kunnat utnyttjas av samtliga partier är konstigt.

– Det är landstingsgruppens aktiviteter. Ibland har ju partidistriktet bara agerat kansli och skött beställningen åt gruppen, säger han och tillägger att något liknande inte skulle kunna hända i Eskilstuna kommun, där han varit kommunalråd.

– Därför menar jag också att det är ett systemfel. Och systemfelen har funnits under socialdemokratiskt styre och under borgerlige styre. Det är lika fel i båda fallen, säger Hans Esktröm.

Socialdemokraternas gruppledare i landstinget, Åsa Kullgren, avböjer att kommentera frågan. Vi har sökt, men inte nått, avgående gruppledaren, Jörgen Danielsson.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se