Hårdare upphovsrättslag på nätet

I veckan blev det tydligt att upphovsrätten i vissa fall är strängare på nätet än i tryckta medier. Studenttidningen Lundagård dömdes till skadestånd för att ha publicerat en avbildning av en annons med  samma artikel både på nätet och i papperstidningen. I tryck friades bilden, eftersom den återgavs i samband med en kritisk framställning. Däremot fälldes publiceringen på nätet, där inget sådant undantag gäller.