Lägre tullar ska bistå Pakistan

För att hjälpa Pakistan efter översvämningskatastrofen har EU:s utrikesministrar idag kommit överens om att EU ska sänka eller slopa tullar på flera pakistanska varor.

   |  

Enligt utrikesminister Carl Bildt är det här viktigt för pakistaniernas framtid.

– Det är framför allt långsiktigt som detta innebär möjligheter. Vi talar ju nu mycket om de kortsiktiga problemen för Pakistan - det är nödhjälpen och sedan blir det återuppbyggnaden, återuppbyggnadskonferens i Islamabad i november, Men sedan handlar det om att få ekonomin på fötter, långsiktigt, och då är det handeln som är nyckeln till detta. Då är Europa den ledande handelsmakten i världen, säger Carl Bildt.

EU-kommissionen har tidigare föreslagit att EU tillfälligt ska slopa tullar på 13 pakistanska varor. Det handlar främst om textilprodukter, bland annat underkläder, och de slopade tullarna skulle kunna innebära ökade exportintäkter för Pakistan på i storleksordningen en halv miljard kronor per år.

Det har talats om att tullarna slopas under kanske två-tre år, medan Pakistan byggs upp igen efter översvämningskatastrofen.

Vid sitt möte här i Bryssel idag har utrikesministrarna gett frågan en rejäl skjuts framåt.

– Det är nu en stark signal från utrikesministrarna till kommissionen att göra så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Det finns lite tekniska lösningar, men så mycket som möjligt så snabbt som möjligt.

Hur mycket tekniska problem är det med att få till en tullsänkning?

– Det är betydande både tekniska och politiska problem som andra ska ta sig an. Men från utrikesministrarna sänder vi en mycket tydlig signal nu till kommissionen.

Pakistanierna har länge velat få till en tullsänkning, eller slopande av tullar på textilier framför allt. Kan man säga att de passar på nu när katastrofen är ett faktum?

– Det är snarare vi som passar på. Vi har varit pådrivande länge för detta länge, av långsiktiga, strategiska skäl när det gäller Pakistans utveckling. Nu har vi kanske lite lättare att få gehör för synpunkterna, säger Carl Bildt.