Försvarsministern tillbakavisar nedläggningar

Det svenska försvaret genomgår just nu en stor förändring med målet att ha ett insatsförsvar 2014. För att klara det måste försvaret förändra sin organisation och minska sina kostnader – men hur förändringarna ska ske är fortfarande oklart.

– När vi säger att vi har en överkapacitet försökte vi då ge någon sorts beskrivning av hur stor överkapaciteten är. Då har vi sagt att det motsvarar, om man tittar på flygområdet, cirka en flygflottilj, och på armésidan ett arméregemente, säger Jan Salestrand, som är generallöjtnant vid Försvarshögkvarteret.

– Om man gör en komplett översyn kanske man inte strikt kan läsa av det så bokstavligt.

Som Ekot tidigare har rapporterat har alltså Försvarsmakten skisserat upp hur besparingar kan ske, genom att lägga ner en flygflottilj, ett regemente och utbildningsgrupper inom hemvärnet.

Försvaret måste spara om de ska klara att ställa om sin organisation.

I tidningsuppgifter i dag har åter nedläggning av flygflottiljer nämnts. Men det här tillbakavisas helt av försvarsminister Sten Tolgfors, som säger att försvaret ska få mer pengar.

– Det pågår ingen process där de pekar ut förband för nedläggning, och regeringen har heller inga sådana förslag. Det arbete som pågår är att flytta pengar till förbandsanslaget. Vi har ambitionen att stärka förbandsanslaget med ett par miljoner om året, säger Sten Tolgfors.

Just nu pågår försvarsstrukturkommitténs arbete. Där hoppas försvarsministern få fram flera miljarder som ska gå till försvaret.

På försvarshögkvarteret väntar man nu på vad kommittén ska komma fram till. En utredning ska presenteras den första april nästa år.

– Den sätter vi ett visst hopp till och politiskt har man ganska tydligt uttryckt att den pågående försvarsstrukturkommittén kommer att frigöra medel för den fortsatta omställningen, säger Jan Salestrand.