Politikerna kör över fack och arbetsgivare

Alliansen har i sitt valmanifest lovat att alla som vill ska ha rätt att jobba kvar tills de fyller 69 år. Socialdemokraterna verkar inte ha några invändningar. Däremot gillar inte arbetsmarknadens parter den tvingande lagstiftningen.

– Vi vill ju att sådana här frågor ska regleras i kollektivavtal. Vi har ju anmält tidigare regeringar till ILO när man gjorde lagstiftningen med att höja från 65 till 67 år, och där vart den svenska staten prickade, säger LO:s avtalssekreterare Per Bard.

Men vad den internationella arbetsrättsorganisationen ILO tycker är inte juridiskt bindande, och det finns inget som talar för att politikerna bryr sig mer nu än då. Förutom kritiken mot att lägga sig i avtal tycker Per Bard att möjligheterna att jobba längre inte är rättvist fördelade.

– Jag ser ju att det som har hänt nu med den lagstiftning vi har för den enskilde att jobba längre, så är det i huvudsak tjänstemannagrupperna som utnyttjat den. LO-kollektivets medlemmar har en sådan arbetsmiljösituation att det är väldigt svårt att se hur man ska kunna fortsätta att jobba efter 65. Man är ganska utsliten, många av medlemmarna har också långa sjukskrivningsperioder innan man blir pensionär, säger Per Bard vid LO.

Även arbetsgivarna ser stora problem med en tvingande lagstiftning. Christer Ågren är vice vd på Svenskt näringsliv:

– Tittar man på dem som nu är ute och jobbar så jobbar man i väldigt många fall utifrån sina egna villkor hur man vill bedriva arbete. Man jobbar deltid, man tar långa lediga somrar, man jobbar i andra yrken än de man haft. Det här fungerar ju uppenbarligen alldeles väldigt bra. Men att kunna kräva att sitta kvar i sin nuvarande befattning det är vi tveksamma till, säger Christer Ågren på Svenskt näringsliv.

Regeringen ser däremot bara fördelar, och finansminister Anders Borg säger att det är inte så att antalet jobb minskar bara för att de äldre kan jobba kvar längre.

– Det har inte lett till att färre ungdomar fått jobb, därför att äldre arbetskraft och yngre arbetskraft kompletterar varandra. Det blir enklare att få in unga människor på arbetsmarknaden om många äldre jobbar. Det är inte så att vi kan se att länder med låg pensionsålder, eller stort utflöde från arbetsmarknaden, har låg ungdomsarbetslöshet. Frankrike är ju ett typexempel på det, säger Anders Borg.

Rent ekonomiskt skulle samhället tjäna mest på att möjligheten att ut pension redan från 61 års ålder flyttas fram. Men några sådana planer finns inte enligt Maud Olofsson.

– Nej, inte som vi har diskuterat, utan det är mer det här försöka stimulera människor som är pigga och friska att jobba längre, säger Maud Olofsson.

Det som närmast händer i pensionsfrågan är att allianspartierna och Socialdemokraterna i regeringens pensionsgrupp kommer överens, och så fort det är klart kan riksdagen fatta beslut om en laglig rätt att jobba kvar till 69-årsdagen.