Rot-avdraget gör att byggare pressas att fuska

Rot-avdraget, som infördes vid årsskiftet 2008/2009 och skulle motverka svartjobben och öka arbetstillfällena inom byggbranschen, har lett till stora problem med fusk.

Många husägare som beställer bygg eller renoveringsuppdrag vill skriva om material till arbetskostnad på sina fakturor, ett stort problem enligt berörda branschorganisationer.

Dan Andersson, byggjobbare, vägrade fuska med uppgifter kring rot-avdraget då han skrev fakturor till sina uppdragsgivare och valde tillslut att lämna Sverige för att kunna jobba lagligt i Norge.

– Han ville att jag skulle skriva om material som arbetstid för att öka rot-avdraget.

Man får ta ut 50 000 per person och år för bygg- och renoveringsarbeten, det så kallade rot-avdraget. Står fler som ägare på samma fastighet kan beloppet dubbleras eller tredubblas.

Trots stor ersättningsmöjlighet via rot-avdraget fuskar husägare som vill omvandla material till arbetskostnad.

– Det har blivit ett stort problem i branschen. Kunderna utgår från att man ska hjälpa dem att skriva om material. Det är inte längre den som har lägsta anbuden som får jobben utan den som fuskar mest, så illa har det blivit.

Branschorganisationerna känner väl igen, och ser allvarligt på, frågan om fusk med rot-avdrag. Bo Antoni är vd på Sveriges Byggindustrier.

– Vi hör från våra medlemsföretag att när man kommer ut och ska lämna offert så diskuterar man hela projektet med arbete och material. När man ska komma överens ber man företagaren att göra om materialet till arbetstid. Det här är ju helt oacceptabelt och ska absolut beivras och göras allt vad som kan för att förhindra att det sker, säger han.

– Det motverkar grundsyftet, syftet var att göra svarta jobb vita. Nu fuskar man på ett annat sätt men resultatet blir detsamma. De som vill jobba vitt får ett sämre konkurrensläge.

Dan Andersson lämnade Sverige i början av året. Nu jobbar han i Norge med villabygge.

– Det går inte att driva en seriös byggfirma här för du blir utkonkurrerad av de som myglar, du klarar inte av att stävja den konkurrensen.