Ja till grundlagsändringar i Turkiet

Det blev ett rungande ja till det regerande AKP-partiets föreslagna grundlagsförändringar i dagens turkiska folkomröstning.

Slutresultatet, efter en sällsynt snabb röstsammanräkning, blev ett nästan 60-procentigt godkännande av de 26 förändringarna i den gamla, av militären en gång dikterade, konstitutionen, ett klart strarkare stöd än opinionsundersökningarna förutspått.

Folkomröstningen, genomförd i dag på självaste 30-årsdagen av den militärkupp som ledde till den hittillsvarande konstitutionen, har beskrivits som ett avgörande vägval mellan nationsgrundaren Kemal Attatyrks sekulära stat, med tyngdpunkt hos militär, åklagare och domstolar, och det milt islamiska regeringspartiet AKP som söker närma sig EU och europeiska värderingar.

Folkomröstningen har också beskrivits som en popularitetstest för partiet och premiärministern Erdogan som i nästa års parlamentsval hoppas få en tredje mandatperiod som kan ge Turkiet en helt ny författning istället för den nu något justerade.

Maktförskjutningen är gradvis men påtaglig, från militären och det gamla etablissemanget till det folkligt brett förankrade regeringspartiet med rötter i islam.