Carl Bildt positiv till turkiskt valresultat

Utrikesminister Carl Bildt välkomnar valutgången i Turkiet. Han kallar folkets ja till en ny konstitution för ett viktigt steg mot ett fullt demokratiskt Turkiet.

– Det är bra för Turkiet, för det innebär att det är ett klart ja från de turkiska väljarna för den fortsatta reformpolitiken. Det kommer att ge premiärminister Erdogan råg i ryggen att lägga fram ytterligare förslag, kanske en helt ny konstitution, säger Carl Bildt.

Frågan är då vad Turkiet har för detta utslag?
– Turkiet gör dessa reformer för sin egen skull. De har en gammal författning som är från tiden för militärkupper. Det innebär begränsningar när det gäller kurders rättigheter och ger för stort utrymme för konservativa krafter.

– Nu bereder man marken för en öppnare och mer demokratisk utveckling för landet, säger Carl Bildt.

Den nya konstitutionen i Turkiet underlättar också för landets strävan efter ett EU-medlemskap, enligt den svenska utrikesministern.

– Det öppnar upp den europeiska dörren, även om det tar tid att komma igen den, säger Carl Bildt.