Brittiska företag spår ny svacka

Brittiska näringslivet befarar att landet är på väg in i en ny lågkonjunktur, enligt revisionsbyrån BDO:s optimismindex, som speglar hur företagen väntar sig att utvecklingen två kvartal framåt.

Optimismindexet sjönk till 93,1 i augusti från 95,5 i juli. De nivåerna har inte setts sedan den djupaste konjunktursvackan mellan november 2008 och juli 2009.

BDO-partnern Peter Hermington beklagar att företagen verkar avstå från nyanställningar och investeringar.

TT