Kommunalt vatten dröjer

Fortsatta kreosotproblem i Vall

De boende i Vall, som drabbats av kreosot i sina brunnar, väntar fortfarande på besked om när de får kommunalt vatten.

Politikerna har upprepade gånger lovat att dra fram vatten, men ingenting har hänt, säger en uppgiven Per Ekdahl som haft problem med vattnet sedan mitten av 80-talet.

Per Ekdahl och hans fru och barn bor norr om den gamla nedlagda brädgården i Vall som med sin impregneringsverksamhet förorenat både mark och grundvatten. Familjen Ekdahl har egen brunn som de delar med grannarna. Och det gäller för dem att vara vaksamma på vattnet.

Speciellt torra perioder på året kan de känna en stark lukt av kreosot och då har de fått rådet av miljö- och hälsoskyddskontoret att inte vare sig dricka, laga mat eller duscha i vattnet.