Ingen utkörd sjukhusmat

Förslaget att all sjukhusmat ska köras från Sundsvall till Sollefteå avslås nu av landstingsstyrelsen. Anledningen är att man i en utredning tillsammans med Sollefteå kommun hittat ett sätt att få ner kostnaderna.
Hur det nya förslaget för sjukhusmaten i Sollefteå ska se ut är ännu inte helt klart, men besked kommer troligtvis ges i slutet på juni enligt Jan sjödin, ordförande i landstingsstyrelsen.