Blåbärsris hindrar trädväxt

Blåbärsriset har en negativa inverkan på nyetableringen av träd i norra Sverige. Anledningen till detta är att blåbär producerar kemiska föreningar, huvudsakligen fenoler, som hämmar frögroning.
Försök som har gjorts att döda blåbärsris med vattenånga i samband med nyplantering har slagit väl ut. Nu ses ångan som ett alternativ till markberedning. De här visar en avhandling av Anders Jäderlund vid Sveriges lantbruksunivetsitet, SLU i Umeå.