Tillåtet köra släpvagnen i hundra knyck?

Måndag 13 september 2010
Vad är det egentligen som gäller om man råkar ut för en viltolycka?
Och varför gör polisen ingenting, när ungdomar nattetid kör omkring med vrålande motorer och tjutande bromsar?

Det var två av många lyssnarfrågor till trafikpoliserna Peter Karlsson och Bengt Hultqvist, när de gästade Pettsson & Co idag.

Men frågandet började med något helt annat - om hastighetsbestämmelser för tyngre fordon och bilar med släp: