Island och ekonomiska bubblor

Kosmo har reportage från Island och tittar närmare på vad ekonomiska bubblor gör med samhällen, kultur och människor.

Åren som föregick Islands stora bankkris 2008 kallas idag för de galna åren. Pengarna rullade, stora tunga stadsjeepar tog över stadsbilden och allt verkade vara möjligt. Några menar att konst och kultur inte blev något värt under de år då allt handlade om konsumtion och vem som hade störst bil eller finast hus. Andra menar att pengarna ändå gjorde det möjligt för några att förverkliga sina konstnärliga eller kulturella drömmar. Mia Gerdin har åkt till Island för att ta reda på vilka avtryck dessa år och krisen gjort i landet. Bland andra har hon träffat författaren Einar Már Gudmundsson som skrivit en hel bok, Hvita bokin, om ”kreppa”, den isländska bankkrisen.
"Det var våra pengar de stal", säger han.

I Kosmo pratar också ekonomihistorikern Jan Jörnmark om fiktiva värden och mänskliga drömmar. Om hur ekonomiska bubblor uppstår och briserar.  Något han närmat sig både som forskare, men också som fotograf i sina böcker om de övergivna platser som blir kvar när pengarna försvunnit.

I vår punkt ID porträtterar Maria Edström den isländske författaren och poeten Sjón. Han är bland annat känd för sitt samarbete med Björk och i sina böcker ifrågasätter han ständigt den isländska identiteten.

Dessutom i Kosmo om konsten och kapitalet som vi närmar oss utifrån Tysklands stora stjärna på konsthimlen, Anselm Kiefer, aktuell med en separatutställning på Louisiana utanför Köpenhamn. Och om höstens stora litterära diskussionsämne i Frankrike. Michel Houellbecqs nya bok La carte et le territoire, Kartan och landområdet. En självupptagen utläggning över vår tid eller en bok som banar väg för en ny fåra inom fransk litteratur? Hur som helst just nu ett av de stora diskussionsämnena i franska medier och den populäraste titeln bland franska bokköpare.

Programledare: Anneli Dufva
Producent: Marie Liljedahl