Saudisk vapenaffär USA:s största

USA är på väg att säkra en vapenleverans på 60 miljarder dollar till Saudiarabien. Det blir i så fall den största vapenordern hittills som den amerikanska krigsmaterielindustrin undertecknat.

Det är ekonomitidningen Wall Street Journal som skriver om den här affären, och nyhetsbyrån Reuters har fått det bekräftat av sina källor. De säger att Obama-administrationen nästa vecka kommer att informera kongressen om saken.

Vad det handlar om är att Saudiarabien ska köpa nya stridsflygplan och renovera gamla, samt införskaffa helikoptrar till ett sammanlagt värde av 60 miljarder dollar eller mer än 400 miljarder kronor. Sannolikt kommer ordern delas upp i två delar så att Saudiarabien först binder upp sig för hälften.

I gengäld kan affären svälla ytterligare, för det finns också planer på att USA ska rusta upp den saudiska flottan och utvidga landets missilförsvar. Då handlar det om ytterligare minst 30 miljarder dollar.

För att få kongressens godkännande kommer Vita Huset trycka på att det här kan rädda åtskilliga amerikanska arbetstillfällen, det talas om jobb för 75 000 personer, och det i ett läge när den amerikanska arbetslösheten bitit sig fast kring tio procent.

USA har ett stort kroniskt handelsbalansunderskott, men just krigsmaterielindustrin är en av landets framgångsbranscher. Förra året stod USA ensamt för 40 procent av världens vapenexport. Mätt i dollar sjönk dock leveranserna kraftigt som resultat av den ekonomiska krisen.

Saudiarabien har de senaste åren så smått flyttat sina vapeninköp till europeiska och ryska företag, men om den här jätteordern går i lås så kommer USA att återta sin helt dominerande ställning där. Förutom den rent ekonomiska vinsten så är USA också ute efter att bygga upp en motvikt mot Iran i Mellanöstern.