Uppsopat grus ska tvättas och återanvändas

Vårstädningen av våra gator har blivit ett projekt med stöd från EU. Gruset som städas upp ska rengöras och användas igen.

Omkring 2006 tror Tage Lundmark från NCC och Per Kron från Umeå kommun att grustvätten kan vara i gång.

Det är stora mängder grus det handlar om, bara i Umeå upp till 10.000 ton per år. En del av gruset hamnar i diket, men omkring 70 till 80 procent av gruset kan man ta tillvara. Det var redan i slutet på 90-talet som NCC och kommunen började diskutera återvinning av gruset.

Men innan gruset ska spridas ut nästa gång behöver det rengöras. Under vintern samlas både skräp och föroreningar.

- Cancerogena ämnen kommer med mjukgörarna som finns i däcken och det är ett stort problem, säger Tage Lundmark från NCC.

Problemet med bly-föroreningar har minskat, men tungmetaller kommer från däckens dubbar och delar som slits loss från bilarna. Till det kommer fimpar och betongrester och annat skräp. Ungefär 20 procent av det uppsopade gruset är föroreningar som måste ta bort.

Tanken är nu att hitta ett sätt att få bort föroreningarna med hjälp av en mobil grustvätt som kan flyttas mellan norrlandskommunerna längs kusten. I projektet ingår just nu Umeå och Luleå kommuner, men fler är intresserade, som Sundsvall och Örnsköldsvik, berättar Tage Lundmark.

Projektet pågår nu med forskning om exakt vilka föroreningar som finns i det begagnade gruset, något man måste veta för att kunna tvätta bort ämnena.