Filmkonsulenten

Gäster med gester som filmsucce?

F
Filmkonsulenten får höra ännu en pitch som stavas s-u-c-c-é!

Medverkande: Sanna Eskilsson, Nils Juhlin