Filmkonsulenten

Leve svensk gangsterfilm!


Svensk film behöver en injektion, så är det bara.

Medverkande: Sanna Eskilsson, Nils Juhlin