Filmkonsulenten

Vi gör film om ungdomar!

Ungdomar i en svensk småstad kan väl bli en spännande film?