STOCKHOLM

Funktionshindrad får assistans även i Grekland

En funktionshindrad man i Stockholm har rätt att ta med sig sin assistens utomlands. Det står klart efter en dom i Regeringsrätten.

Mannen åker varje år till Grekland under några månader för att hälsa på släkt och vänner.

Stockholms stad drog in assistansersättningen under tiden mannen var utomlands men Regeringsrätten slår fast att mannen är i lika stort behov av hjälp för sitt funktionshinder, oavsett om han befinner sig i Stockholm eller Grekland.