Romer inget ämne för EU-toppmöte

EU:s regeringschefer håller i morgon ett extra toppmöte i Bryssel. Mötet ska huvudsakligen handla om utrikespolitik. Men EU:s kanske hetaste politiska fråga just nu – Frankrikes massdeportation av romer kommer förmodligen inte att diskuteras, enligt utrikesminister Carl Bildt.

Han representerar Sverige på toppmötet.

– Kommissionen har ju haft en mycket tydlig ståndpunkt och sedan för de vidare detta, förmodligen i ett domstolsförfarande. Då är det olämpligt att ta upp det på rådet.

Men det här handlar ju ändå om en värdebaserad gemenskapsfråga. Borde inte regeringscheferna ta upp det när de träffas?

– Den ordning vi har är att kommissionen som värnar om fördraget och de värderingar som finns där. Jag har absolut ingen anledning att ifrågasätta vad kommissionen har sagt.

Anser du att Frankrike har brutit mot reglerna om fri rörlighet?

– Det är kommissionen som gör värderingen och sedan för det de vidare till domstolen, och sedan ska de göra det avgörandet. Det tycker jag är mycket bra. Den här typen av frågor är inte bara nationella, de är också europeiska.

Har inte kommissionen agerat lite i förväg eftersom rådets rättstjänsts värdering inte är klar än? Det som sas i går byggde tydligen på ett brev, där Frankrike har gett kommissionen felaktig information.

– Jag utgår från att när man uttalar sig så starkt har man goda grunder för det.