Västtågen blir nya regionstrafiken

Västtåg - så kommer pendeltågen och regiontågen heta från och med den 12 december. Då tar DSB First över regiontrafiken.

Eftersom samma bolag också driver regiontrafiken i Halland och i Jönköpings län, kommer man att kunna åka med sitt Västtrafikkortet ända till både Nässjö och Laholm.

Totalt tar SDB First över elva tåglinjer från SJ.

Det är resultatet av upphandlingen som avgjordes för ett år sedan. Den tidigare personalen på SJ:s regiontrafik har erbjudits arbete på Västtåg.