ÖVERRUBRIK

Inledning

Det här började som ett traditionellt bokprojekt men blev efter ett tag ett mer sammansatt projekt, ett blogbokprojekt. Vi hade tänkt skriva en bok om medieutvecklingen.

Rätt snart upptäckte vi att det finns både för mycket och för lite kunskap om medier och medieanvändning. Uppgiften att ”frilägga” situationen i dag och förstå vad det är som ytterst bestämmer utvecklingen framåt drunknar i all den information som produceras världen över om medieanvändning, medieekonomi och medieteknik. Och redskapen, dvs den medieteori, som skulle behövas för att sortera och systematisera kunskapen, saknas. Hur gör man då i vår tid för att hantera denna ”analys under osäkerhet”? Jo man tar just den kaotiska medieverkligheten till hjälp.

I stället för att bara själva skriva den stora boken om hur det egentligen förhåller sig med medierna och medieutvecklingen engagerar vi också andra som intresserar sig för samma sak. Vi lägger ut vår text på Sveriges Radios hemsida och inbjuder till ett allvarligt syftande meningsutbyte om medieutvecklingen.

Blir det en bok av blogboken? Ja, sannolikt. Men det beror på gensvaret. Vad är viktigast med blogboksprojektet? Tveklöst är det processen. (exempel på hur citat kan lyftas fram)

Den stora idén när man skriver en fackbok är att berätta hur det förhåller sig. Den stora idén med vår blogbok är att utmana till reflektion och opposition. Det värsta som kan hända när man har skrivit en traditionell bok är att recensenter skriver att man har fått viktiga saker helt om bakfoten. Det bästa som kan hända i det här projektet är att respondenter säger just det: ni har helt förbisett det förhållandet här eller den teoriansatsen där.  

Tanken med den här blogboken är också att på allvar utnyttja den digitala teknikens alla möjligheter till att tydliggöra och levandegöra ett material. Kanske blir det här den första riktiga blogboken om medieutveckligen där resonemang i text per automatik för läsaren vidare till relevant ljud och bild.

Blir det en bok av blogboken? Ja, sannolikt. Men det beror på gensvaret. Vad är viktigast med blog boksprojektet? Tveklöst är det processen.     

För vår del är naturligtvis utgångspukten vad som händer, vad som bör hända, med public serviceradio i Sverige på lite längre sikt? Ytterst bestäms det av regering och riksdag. Men riksdagsmajoriteten fattar inte beslut i ett lufttomt rum. Public serviceradio är en del av ett sammanhängande mediesystem. Var tredje svensk mellan 9 och 79 år, dvs mer än två och en halv miljon svenskar lyssnar på radio på morgonen. Närmare en miljon av dessa läser parallellt sin morgontidning. För lyssnare hänger medierna ihop. Och även om radion råder nästan ensam under eftermiddagstimmarna – då lyssnar var femte svensk på radio samtidigt som de övriga medierna knappt är mätbara – så tar TV över efter kl 19. Den som inte lyssnat på radio på morgonen eller senare under dagen tittar sannolikt på TV på kvällen.

Vi har vårt radioperspektiv men det är i det närmaste helt omöjligt att förstå radions betydelse frikopplad från mediesamhället i stort. Därför handlar texterna i det följande lika mycket om andra medier som om radio. Och därför försöker vi i första hand förstå mediesamhället i stort. Ty något radiosamhälle finns inte och kommer aldrig att finnas.

Finns det något skäl att engagera sig i vårt blogboksprojekt? Jo, vi tror det. Vi som har skrivit detta bär det yttersta ansvaret för Sveriges Radio, ett av världens i starkaste radioföretag. Projektet är en central del av vårt arbete med radions framtid. Det vi skriver här uttrycker vår verklighetsuppfattning och vår syn i vardande på de kommande årens utveckling. Den som bidrar här bidrar också till den bärande analysen av Sveriges Radios utveckling

Vår enkla tanke är att successivt arbeta in de nya synpunkter vi får på vad vi skriver i den text som nu läggs ut. Det är just på det sättet som vi föreställer oss att vi skall kunna hantera ett motspänstigt och oöverblickbart kunskapsläge. Även om vi inte använder Wikipedias teknik har vi tagit intryck av Wikipedia som sannolikt är den konceptuellt intressantaste av alla de nya tjänster som över huvudtaget utvecklats på nätet

Vi kommer successivt att tydliggöra i texten vad vi har lagt till och vem som har bidragit, om det inte uttryckligen begärs att bidragsgivaren inte skall namnanges. Förutsättningen för att vi skall hantera bidrag och synpunkter är dock att de inte lämnas anonymt. Vi vill ha namn och kontaktuppgifter.