Att rida på mamma kan rädda isbjörnen

Isbjörnar hotas starkt av att isen i Arktis minskar på grund av klimatförändringen men ett tidigare okänt beteende hos isbjörnarna har observerats. En unge kan sitta på sin mammas rygg medan hon simmar för att leta föda. Det kan bli ett sätt för björnarna att klara sig lite bättre än man hittills trott, trots att isarna krymper, säger Tom Arnbom som är Arktisexpert på Världsnaturfonden.

– Det positiva är att det finns ett beteende som gör att ungarna säkert kommer att kunna klara sig bättre, med de uppsprickande isar som vi nu ser i Arktis.

Isbjörnarna tvingas simma allt längre sträckor för att hitta föda. De jagar bäst på havsisen där det finns mycket säl. Om isen inte finns där den brukar måste björnarna ge sig ut i vattnet för att leta. Men ungar klarar inte kylan från havsvattnet, så honor med avkomma är extra utsatta när isens utbredning minskar.

Därför väcker det nu uppståndelse bland experter när man kunnat se att honorna kan ta med sina ungar ut på öppet vatten, säger Tom Arnbom på Världsnaturfonden.

– Isbjörnsungarna kan rida, eller lifta på mammornas ryggar när de simmar på öppet vatten. Det är ett beteende som kanske har funnits tidigare, men det är väldigt bra nu i klimatförändringens tid.

Världsnaturfonden följer ett tiotal djur med radiosändare sedan 2002. Man har då också kunnat se hur vuxna isbjörnar klarat att simma oerhört långa sträckor, i något fall uppåt 60 mil under en enda simtur.

Isen i Arktis är just i dagarna på sitt årslägsta efter sommarens avsmältning. Även om man inte når de rekordlåga nivåerna från 2007 så är isens utbredning också i år liten. Minskningen går snabbare nu, säger SMHI:s klimatexpert Markku Rummukainen.

– De senaste åren har varit allvarligare än de föregående åren.

För isbjörnarnas del är den minskande isen ödesdiger. Enligt beräkningar från USA:s Geologiska Undersökningar (US Geological Survey) kommer två tredjedelar av isbjörnarna att vara borta år 2050. Populationerna i Sibirien och Alaska har dåliga utsikter, medan isbjörnarna på Grönland och i nordligaste Kanada kan klara sig bättre.

Trots det tycker Tom Arnbom på Världsnaturfonden att man får glädja sig åt nyheten om simmande isbjörnshonor med ungar på ryggen.

– Jag tycker att det är positivt. Det visar att isbjörnarna kan anpassa sig när miljön nu förändras i Arktis. Det kanske inte betyder att de kommer att klara sig överallt, men i vissa områden kanske de kommer att klara sig längre, Tom Arnbom som är Arktisexpert på Världsnaturfonden.