Påvebesök kontroversiell fråga i Storbritannien

Påven Benedictus XVI kommer i dag på statsbesök till Storbritannien. Hans besök har föregåtts av kritik mot både hur katolska kyrkan har tacklat de sexuella övergreppen mot barn och vad besöket kostar skattebetalarna.

Stuart Wright i Glasgow tycker att det blir alldeles för dyrt.

– Jag kommer inte gå dit och titta, säger han.

Omkring 140 miljoner kronor beräknas påvens besök kosta skattebetalarna. Men det bekymrar inte katoliken Tom McKewan.

– Det är det bästa som har hänt, säger han.

Påvens besök har varit mycket omdiskuterat.

Peter Saunders som själv blev utsatt för sexuella övergrepp av katolska präster som barn säger att han tror att den katolska kyrkan fortfarande döljer mycket och han tycker att det är jobbigt att påven nu kommer till Storbritannien på statsbesök och att kommer att tas emot av drottningen och regeringen och hedras som en stor man.

Men den katolska kyrkans överhuvud i Skottland, kardinal Keith O´Brien, säger sig vara övertygad om att påven nu verkar för att inga övergrepp ska gömmas undan.

"Påvens inställning är att det här aldrig får hända igen", säger kardinalen som också hoppas påven ska uttala sig om sexövergreppen under sitt besök i Storbritannien.

Innan påven ens har landat har ytterligare en kontrovers tillkommit.

En kardinal och nära rådgivare till påven som skulle ha ingått i delegationen uteblir, sedan han i en tysk tidningsintervju sagt att när man landar i det mångkulturella Storbritannien kan man tro att man har landat i ett "tredje-världenland" och att Storbritannien präglas av en "aggressiv ateism."

Vatikanen anger "hälsoskäl” som förklaring till att kardinalen nu inte är med i det påvliga följet.