Här sitter förmågan att korrekt bedöma egna tankar

Är du bra på att avgöra om du tänkt rätt så kan en viss region i hjärnan vara större hos dig än hos personer som inte har den här förmågan. En ny forskningsstudie visar på sambandet mellan volymen av grå hjärnsubstans och förmågan till självreflektion.

Är du absolut säker på ditt svar? Och framför allt: hur tänkte du då?

Om du kan svara på hur du tänkt och också kan bedöma det rätt så har du ett bra introspektivt tänkande.

Och nu skriver engelska forskare i tidskriften Science att det kan finnas ett samband mellan volymen grå hjärnsubstans och förmågan till introspektivt tänkande.

Det här är en ny och viktig del i kartläggning av hjärnan, enligt Hedvig Söderlund, hjärnforskare vid Psykologiska institutionen på Uppsala Universitet.

– Personer som har korrrekt självinsikt verkar ha större mängd grå hjärnsubstans i en viss region. Den finns på en plats i hjärnan som ligger bakom mitten av pannan. Om man skulle tänka sig sitt eget huvud så skulle jag säga någonstans ovanför höger ögonbryn kanske.

För att komma fram till det här fick 32 friska personer genomgå ett slags frågesport som den i "Vem vill bli miljonär". Deltagarna fick välja mellan två mycket svåra alternativ. De fick verkligen tänka efter, och sedan ange på en skala hur självsäkra de var på sitt val.

Alla deltagare var lika duktiga på att svara rätt men deras förmåga att tänka efter på sitt beslut och korrekt bedöma om de skulle behöva en livlina eller inte varierade stort.

Sambandet mellan den här förmågan och området i främre hjärnan kom forskarna fram till genom att jämföra frågesports-resultaten med magnetkamerabilder av deltagarnas hjärnor.

Det här kan leda fram till nya behandlingar av hjärnsjukdomar som demens. Men för att vara helt säker behövs upprepade försök enligt hjärnforskaren Hedvig Söderlund. Och frågan återstår också om man föds med god förmåga till tankereflektion eller om det går att träna upp?

– Det är naturligtvis intressant att undersöka om man kan träna upp förmågan att ha en korrekt inblick i sin egen prestation, säger Hedvig Söderlund.

Forskarna såg också ett samband med en region i den vita hjärnsubstansen, som ligger i en annan del av hjärnan, längre bak, och verkar tvärtom vara mindre på de personer med förmåga att bedöma sina egna tankar korrekt. 

Referens:
Fleming S. M. et. al. Relating Introspective Accuracy to Individual Differences in Brain Structure. Science, vol 329 17 September 2010. DOI:10.1126/science.1191883.