Malmö

Ja till nytt polishus i Rosengård

Regeringen har idag formellt sagt ja till det nya polishuset i stadsdelen Rosengård i Malmö. Ett nytt femvåningshus ska byggas i en park utmed Von Lingens väg.

– Den personal som behövs i det närpolisområdet ska få bättre arbetsvillkor. Sedan tror jag att det är positivt med ett modernt och bra polishus i Rosengård, säger Beatrice Ask (M), justitieminister.

Idag sitter närpolisen i slitna lokaler vid Rosengårds centrum, men nu har regeringen alltså gett klartecken till ett nytt femvåningshus i en park utmed Von Lingens väg.

Det är Skanska som fått kontraktet och i samband med bygget planerar man också att skapa både praktikplatser och arbetstillfällen för boende i området.

Om det nya huset även innebär ökade polisiära resurser kan Beatrice Ask i nuläget inte svara på, men hon tror det skulle kunna vara möjligt att flytta personal till Rosengård.

– Jag kan inga detaljer, men det kan ju också vara annan polispersonal som man kan ge bättre arbetsvillkor och att man samlar en del kompetens i området. Det ligger ju väldigt centralt i Malmö., säger Beatrice Ask.

Skanska planerar att starta bygget före årsskiftet och planen är att polishuset ska stå färdigt sommaren 2012