Krigsflyghögskolan i Halmstad?

Förslag från förre skolchefen
Krigsflyghögskolans förre chef Lennart Rasmusson tycker att skolan ska flyttas från F 10 i Ängelholm till Halmstad. Han säger att det är naturligt att krigsflyghögskolan placeras på samma plats som militärhögskolan som finns i Halmstad. -Fem av flygvapnets sju funktionsskolor finns där och det skulle kunna gå att samutnyttja faciliteter som redan finns i Halmstad. Lennart Rasmusson tror också att det fordras mindre investeringar att placera krigsflyghögskolan i Halmstad än i Ronneby, som är en av de flottiljer riksdagen beslutat att behålla. Riksdagen har beslutat att placera krigsflyghögskolan i Ronneby, Luleå, Östersund eller Såtenäs.