Reinfeldt avvisar fri invandring

Moderaternas nye kriminalpolitiske talesman Fredrik Reinfeldt motsätter sig civil olydnad, även den som förespråkas av en del moderater som anser att det ibland är rätt att gömma asylsökande som hotas av avvisning.
Själv har Fredrik Reinfeldt aldrig känt lust att bryta mot regler och lagar säger han i Ekots lördagsintervju. Men han tillägger att han förstår att många upplever ett svårt moraliskt dilemma när det gäller att ta emot nödlidande, och att de som gömmer flyktingar många gånger gör en hedervärd insats. De bland moderaterna som gör det, eller som stöder ett sånt handlande, glömmer emellertid bort att partiet ha riktat kritik mot den svenska flyktingmottagningen som den ser ut idag, menar Fredrik Reinfeldt. Dagens system, menar Reinfeldt, leder ofta till bidragsberoende och att individen inte får utvecklas. Fredrik Reinfeldt säger att han personligen skulle vilja ändra på detta för att kunna förespråka fri invandring.