EU sänker tullen på varor från Pakistan

EU tog i kväll ännu ett steg mot att hjälpa det katastrofdrabbade Pakistan genom att sänka tullar på en rad pakistanska varor.

– I den bästa av alla världar kan vi se konkreta resultat för de pakistanska företagen någonstans i början på nästa år, säger Frank Belfrage, kabinettssekreterare på utrikesdepartementet.

Pakistan har länge velat se en sänkning av EU:s tullar på främst textilprodukter, något som beräknas kunna öka Pakistans exportintäkter med flera hundra miljoner kronor per år.

Redan för en vecka sedan sa EU:s utrikesministrar att de vill se sänkta tullar för det katastrofdrabbade Pakistan.

Vid EU:s toppmöte i kväll beslutades att man ska be kommissionen inleda konsultationer om tullsänkningar med världshandelsorganisationen WTO.

Tanken är att EU-kommissionen ska kunna presentera ett konkret förslag om tullsänkningar för Pakistan i början av oktober.

– Den 15 oktober möts ministrarna i Bryssel i den så kallade ”Friends of Pakistan”-kretsen där vi tillsammans med Pakistan ska gå igenom vad vi gör ytterligare för dem.

– Går det bra i WTO måste vi sedan också gå till Europaparlamentet som också måste godkänna det.

Från italienskt och portugisiskt håll har det uttryckts oro över att deras egen bäddlinneindustri skulle drabbas av detta. I vilken mån kommer de att protestera mot det här WTO-förfarandet?

– De är med på detta. I dag har vi alla 27 enats om det här greppet. Anledningen till att de som varit oroliga är med på detta är att omsorgen om det krisdrabbade Pakistan tar över alla protektionistiska önskemål.

– Vad som oroade några av dem som var oroliga för sina textilindustrier var om man skulle öppna upp för alla andra också. Men så länge det handlar specifikt om Pakistan så måste katastrofhänsyn ta överhanden.