Antalet fattiga i USA når ny högstanivå

Fattigdomen slår nya rekord i USA. Antalet personer som räknas som fattiga är nu uppe i 44 miljoner, visar ny statistik. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan mätningarna startade för femtio år sedan.

– Jag har inget hem, så jag går från härbärge till härbärge. Från en släktings hus till en väns hus, säger John Thomson.

Han bär runt på alla sina tillhörigheter i en smutsig ryggsäck. John Thomson har ingen bostad och på härbärgena är det nästan alltid fullt, säger han.

John Thomson har kommit till ett hjälpcenter bara några på kvarter bakom kongressen i Washington för att få mat för dagen. Hjälparbetarna delar ut bruna papperspåsar med konserver och grönsaker på löpande band.

De fattiga blir bara fler och fler i världens rikaste land. Ytterligare fyra miljoner amerikaner sjönk under fattigdomsgränsen förra året, visar nya siffror från USA:s statistikbyrå. Totalt 44 miljoner, det vill säga omkring var sjunde amerikan, lever nu i fattigdom.

Som fattig räknas till exempel den som lever i ett hushåll med fyra personer där den sammanlagda inkomsten är mindre än 150 000 kronor per år.

Att fattigdomen ökar är en direkt följd av lågkonjunkturen. Det är allvarligt, men inte förvånande, säger biträdande handelsministern Rebecca Blank till Ekot.

– Det är ingen överraskning, 2009 var ett tufft år. Vad som är förvånande är att det inte blev värre, man skulle kunna förvänta sig att fattigdomen ökade ännu mer, säger Rebecca Blank.

Förklaringen, enligt henne, är att de stimulansåtgärder som president Barack Obama genomfört har dämpat fattigdomen. Utan dem skulle läget vara ännu värre, hävdar den biträdande handelsministern.

Men den nya statistiken talar sitt tydliga språk: hjälpbehoven växer, inte minst bland USA:s barnfamiljer.

Mer än 20 procent av USA:s barn lever nu i fattigdom. De flesta experter räknar med att det blir värre, och tror att andelen fattiga kommer att öka ännu mer i år.