Opinionsmätningar låg nära valresultatet

Opinionsinstituten kom ovanligt nära valresultatet i det här valet. Efter en del tidigare val har instituten läxats upp av statsvetare, men den här gången finns det ingen anledning till det, säger professorn och valforskaren Henrik Oscarsson i Göteborg.

– Ja, det verkar ha gått väldigt bra för instituten. Alla stora institut som använder telefonintervjuer klarar sig faktiskt lite bättre än vad de brukar. Det gick bättre än vad det gjort de sista fyra valen faktiskt.

Kan du se någon orsak till det?

– Det är väldigt hård konkurrens mellan opinionsinstituten. De anstränger sig väldigt, och det här är ju deras skyltfönster för att sälja andra typer av marknadsundersökningar. Så det är viktigt att hamna nära valresultatet, och man gör stora mätningar väldigt tätt inpå valen för att den sista prognosen ska bli så träffsäker som möjligt, säger Henrik Oscarsson.

Både 2002 och 2006 var det Sifo som lyckades bäst. Men i år var det Synovate och Demoskop som kom närmast valnattens resultat, med ett fel på i genomsnitt 0,7 procent per parti. Sämst gick det för Skop, med ett fel på i genomsnitt 1 procent för varje parti.

Man kan ju också väga samman de fem etablerade instituten till ett slags avancerat genomsnitt. En sådan sammanvägning har Novus opinion gjort för Ekot i år, och den sammanvägningen har kommit allra närmast resultatet från valnatten, med ett fel på 0,6 procent per parti.

Opinionsmätningar är omdiskuterade och brukar få en del kritik, men Henrik Oscarsson tycker att mätningar som görs rätt är bra för demokratin.

– Vi ska vara glada att vi har så pass träffsäkra undersökningar som vi har, och så pass många, så att väljarna har en väldigt god möjlighet att skaffa sig en god bild av opinionsläget, säger Henrik Oscarsson, professor i Göteborg.