Kulturpolitik

SD vill ha en mer centralstyrd kulturpolitik

När Sverigedemokraterna pratar kulturpolitik återkommer de ofta till frågan om att stärka kulturarvet. En halv miljard är de beredda att skjuta till. Men vem ska få pengarna? Enligt Mattias Karlsson, som idag är den som svarar på de kulturpolitiska frågorna, är det hembygdsföreningar, folkdanslag, spelmanslag, Riksantikvarieämbetet och olika museer som kan bli de som får dela på pengarna.

Mer kontroversiellt bland Sverigedemokraternas förslag är att avveckla det statliga stödet till kultur som syftar till att chockera, uppröra och provocera. För kulturen ska få en mer bred och folklig förankring i Sverigedemokraternas Sverige. Men hur ska man det gå till när man ska avgöra vilken kultur som är chockerande och provocerande och därför inte bör få stöd? Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna:

- Politikerna sätter ju upp kriterier och riktlinjer och det vill vi också. Sedan kan detaljstyrningen inte gå hur långt som helst.

Kulturnytt: Idag är det ju ingen detaljstyrning på det sättet men ni vill införa det eller?
- Ett större inslag av styrning utifrån vad man bedömer vara konstruktiv, positiv och samhällsnyttig kultur, säger Mattias Karlsson.

Kulturnytt: Tänker ni er nya direktiv till Kulturrådet eller tänker ni er att politiker ska sitta i nämnder och besluta?
- Det handlar i första hand om nya direktiv till Kulturrådet, säger Mattias Karlsson.

Ja Sverigedemokraterna verkar inte omhulda principen om arms längds avstånd, som ju varit den svenska modellen, det vill säga att politikerna sätter ramarna men att detaljbesluten sen fattas av myndigheter såsom Kulturrådet och Konstnärsnämnden. I dessa sitter konstnärer och kulturarbetare, inte politiker. Hur de här nya direktiven till Kulturrådet skulle lyda kan Mattias Karlsson inte svara på i nuläget.

Sverigedemokraterna vill också minska bidragen till den regionala musik- och kulturverksamheten med 300 miljoner kronor. Partiet har inte heller tagit ställning till vad man tycker om alliansens linje att regionalisera kultur-Sverige, den så kallade koffertmodellen:

- Vi måste granska den närmare men på ett sätt så tror vi att det blir svårare att få den här styrningen med den modellen, så vi är lite tveksamma men vi har inte slutgiltigt taget ställning, säger Mattias Karlsson.

Kulturnytt: Varför skulle det bli svårare?
- Då hamnar besluten om fördelning av medel till exempel mer ute på enskilda verksamheter och personer och det blir svårare att få den här uppföljningen enligt de kriterier man vill se implementerade, säger Mattias Karlsson.

Naila Saleem, Kulturnytt
naila.saleem@sr.se