Österberg vill ha grundlig analys av S-förlust

Socialdemokraterna befinner sig ett mycket allvarligt läge efter två rejäla valförluster i rad, enligt partiets gruppledare i riksdagen, Sven-Erik Österberg. Partiet måste nu göra en grundligare analys och förändring än efter valet 2006 om det inte ska tappa fästet i tillväxtområden och kanske marginaliseras.

– Vi gjorde inget bra val 2006, och det är klart att gör vi ett val som är nästan fem procent lägre nu, så är det en allvarlig situation och det är en allvarlig signal som vi måste ta på allra största allvar.

Du har sagt att ni bör dra allvarligare konsekvenser än förra gången, vad menar du med det?

– Jag tycker att analysen måste bli djupare, och det är fler stenar som behöver vändas på. Jag menar, hade vi en allvarlig situation 2006, så är den ju inte mindre allvarlig nu, säger Sven-Erik Österberg.

På två val har Socialdemokraterna gått från nästan fyrtio procent av rösterna till drygt 30 procent, nästan en fjärdedel av stödet har försvunnit. Sven-Erik Österberg är en central person med stor tyngd inom dagens socialdemokrati, och nu är han inte minst oroad över att partiet får allt mindre stöd i de områden där Sverige växer, exempelvis kring storstäderna.

– Det är klart att kan partiet inte på sikt vara attraktivt för väljare i de här tillväxtområdena, då blir ju framtiden väldigt dyster. Vill vi vara ett stort parti som är att räkna med, då måste vi vara attraktiva i de områden som växer till som Stockholm och andra storstäder.

Hur ska ni lyckas att svänga om på den här punkten?

– Det är därför det är viktigt att vara ödmjuk och verkligen gå till botten med valresultatet. Se hur det skiljer och också därav dra slutsatser så man lägger tydligt program framåt, säger Sven-Erik Österberg.

En del både inom och utanför Socialdemokratin menar att samarbetet med Vänsterpartiet stoppade förnyelsen inför det här valet, och därmed möjligheten att exempelvis vinna storstädernas medelklass. Men där håller inte Österberg och vill behålla trepartisamarbetet.

– Nu håller vi fast vid vårt samarbete, det är väldigt viktigt, för det har ändå varit framtidsinriktat.

En och annan socialdemokrat har också ifrågasatt Mona Sahlins ledning, men inte Sven-Erik Österberg.

– Hon har gjort en jättebra valrörelse och en jättebra valspurt, säger socialdemokraten Sven-Erik Österberg.