Alliansen kan få fler mandat

Först på onsdag kommer alla röster i riksdagsvalet att vara räknade. Och de röster som återstår att räkna kan faktiskt påverka valresultatet. Anledningen är att den svenska metoden för att fördela riksdagsmandat har gynnat Socialdemokraterna i det här valet. Men det räcker med små förändringar i valresultatet för att ändra på det.

Olle Folke, forskare i statsvetenskap vid Columbia University i USA, har gjort beräkningar som visar att förtidsrösterna kan komma att ändra mandatfördelningen i riksdagen.

– Sannolikheten är ganska stor för att alliansen kommer att få en egen majoritet.

Hur många röster kan avgöra valet så att alliansen får egen majoritet?

– Om alliansen har optimal tur så räcker det faktiskt med 1 000 röster för att ge dem en majoritet av mandaten, säger Olle Folke.

Det svenska sättet att fördela riksdagsmandat kallas den jämkade uddatalsmetoden. Metoden är tänkt att leda till att fördelningen av riksdagsplatser stämmer överens med valresultatet. Men så blir inte alltid fallet.

I årets val har till exempel Socialdemokraterna gynnats av sättet att fördela mandat och fått fyra mandat än fler än partiet skulle ha fått om fördelningen var helt proportionerlig efter valresultatet. Moderaterna har också gynnats och har fått ett mandat för mycket. Men det här kan alltså komma att ändras.

– Man måste lägga till poströsterna, och om samma förändring som vid valet 2006 så är det nästan 50 procent chans att alliansen får egen majoritet.

Det här har förstås partierna upptäckt, och inväntar därför med spänning räkningen av de sista rösterna. Miljöpartiets Peter Eriksson.

– Mandaten ligger lite märkligt fördelade just nu, och därför kan det handla om väldigt få röster till alliansens fördel för att flera mandat skulle trilla över, och därför är det inte så långt ifrån en majoritet för alliansen, säger Peter Eriksson.

Enligt statsvetaren Olle Folke, som räknat på mandatfördelningen i de olika valkretsarna, kan små förändringar när förtidsrösterna har räknats få stor betydelse för mandatfördelningen i Riksdagen.

– Jag tror att vi kommer att se en förändring där alliansen få fler mandat, att de skulle få de majoritet är mer osäkert, men det är en hög sannolikhet för att de får det, säger Olle Folke, forskare i statsvetenskap vid Columbia University.