FN-chefen om millenniemål

Mycket ska göras innan världshungern halverats

Hur har det gått med FN:s planer att halvera världsfattigdomen till 2015? Ledare från 140 länder samlas den här veckan i New York för att diskutera hur de så kallade millenniemålen håller på att uppfyllas. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon sa när mötet började att mycket behöver göras för att nå målen.

Det finns mer att göra för att hjälpa den mamma som ser sina barn gå och lägga sig hungriga, en skandal som upprepas en miljard gånger varje kväll, sa generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Millenniemålen sattes upp år 2000 och säger till exempel att andelen människor som lever i fattigdom ska halveras till 2015 och samma sak med antalet som hungrar.

När det gäller fattigdomen verkar det som om målen kommer att uppnås. Det gäller däremot hittills inte med hungern, bland annat på grund av ökade livsmedelspriser.

Andra viktiga mål är att minska mödra- och barnadödligheten.  Här finns också framgångar att rapportera men man har inte nått så långt som man hoppats. När det gäller att bekämpa sjukdomar som malaria och aids är resultaten blandade.

Att många kurvor ändå pekar åt rätt håll beror till stor del på utvecklingen i Kina och Indien. Däremot i Afrika söder om Sahara är problemen fortfarande jättelika.

Mötet i New York är en kontrollstation för att se vad som behöver göras för att uppnå millenniemålen, konferensen avslutas på onsdag.

Ett orosmoln är den internationella finanskrisen som fått länderna att se om sitt eget hus, Ban Ki-Moon manade de rika länderna att inte strama åt med budgetnedskärningar som går ut över de fattiga länderna.