valet 2010

Moderaterna ökade - andra borgerliga bakåt

Moderaternas framgång i valet skedde, i flera av de uppländska kommunerna, delvis på bekostnad av de övriga borgerliga partierna. Den här utvecklingen, som finns på många håll i landet, gör att en del debattörer tror att Sverige är på väg mot ett tvåpartisystem. Kommentera nyheten!

I till exempel Uppsala förlorade alla de tre mindre borgerliga partierna mandat, medan Moderaterna vann nya. Kristdemokraternas förstanamn i Uppsala Ebba Busch tror inte att det är en tendens som kommer att stå sig:

– Det är fortfarande relativt nytt i svensk politik att vi har den här typen av samarbeten. Borgerligheten har aldrig tidigare arbetat i den här konstellationen och fått den att hålla, och det gör att den fortfarande håller på att prövas. Jag tror att det kommer att balanseras upp under den kommande mandatperioden, säger Ebba Busch (KD).

I flera kommuner i Uppsala län är mönstret detsamma. Moderaterna växer sig starkare, medan allianskollegerna Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet backar. Så blev det i t ex Uppsala och Tierp, och i Enköping vann Moderaterna nya mandat medan Centerpartiet gick back. Den här tendensen, att Moderaterna växt och blivit det klart största partiet på den borgerliga sidan, precis som Socialdemokraterna länge varit på den rödgröna sidan, har gjort att politiska debattörer allt oftare talar om att Sverige är på väg mot ett tvåpartisystem. Men Uppsalamoderaten Marta Obminska, som ser ut att ta ett nytt mandat i riksdagen, tvivlar på att det blir så:

– Det tror jag nog inte, om jag ska vara helt ärlig. Och jag tror inte heller att det är något som vi ska eftersträva. Snarare ska vi se till att de mindre partierna får utrymme på ett bra sätt.

Hur ska det gå till?

– Vi får fundera internt på avvägningen mellan profilering och samarbete. Och det gäller att komma ihåg att Moderaterna inte har ensam majoritet. Detta kräver, tror jag, ganska mycket eftertanke från oss Moderater, och respekt, säger Marta Obminska (M).

Och Ebba Busch (KD) framhåller att mycket hänger på de mindre partierna själva:

– Det handlar om att våga bli tydligare i våra profiler.

Hur ska ni Kristdemokrater profilera er i Uppsala till exempel?

– Framför allt ska vi visa prov på ett riktigt handlingskraftigt ledarskap från Stadshuset, säger Ebba Busch (KD).