Fler förståndshandikappade kvinnor i sexhandel

Förra året polisanmäldes fem fall av sexuellt utyttjande av flickor och kvinnor med mentala funktionshinder - fler än någonsin tidigare, det framgår av Rikspolisstyrelsens rapport om människohandel under 2009.

– Flickor och kvinnor med mentala funktionshinder är utnyttjade för sexuella ändamål även här i Sverige. Det har varit ovanligt med sådana rapporter, men nu kom det från en handfull olika polismyndigheter förra året, vilket vi tycker var värt att uppmärksamma. Vi kan alltså kalla människohandeln även inhemsk, den behöver inte vara gränsöverskridande, det finns offer även i Sverige som utnyttjas, säger Kajsa Wahlberg kriminalinspektör vid Rikspolisstyrelsen.

Polisen uppmärksammade förra året att en handfull flickor och kvinnor med mentala funktionshinder blev sexuellt utnyttjade. Fallen har rapporterats in av polismyndigheterna i Stockholm, Gävleborg och och Skåne. Just nu pågår en uppmärksammad förundersökning i Malmö.

– Det har varit kvinnor med svensk och romsk bakgrund.

Bilden av kvinnohandel i Sverige har märkbart förändrats. I dag ser polisen fler thailändska och nigerianska kvinnor i sexhandeln.

Att man nu ser en sexhandel med nigerianska kvinnor i Sverige tror polisen kan vara en följd av att Norge införde en sexköpslag den 1 januari 2009. Polisen tror att det kan ha bidragit till att kvinnor skickas från Norge till bland annat Sverige för att prostituera sig.

– I Norge har man haft stora problem med just nigerianska kvinnor som har utnyttjats i gatuprostitution.

– I samband med att man antog lagen mot sexköp så märkte vi att kvinnor dirigerades ut från Norge till andra länder och då blev också Sverige en del av den här marknaden, säger Kajsa Wahberg kriminalinspektör vid Rikspolisstyrelsen.