litteratur | recension

Mabanckou fördjupar legender med samtidsstoff

Den inför bokmässan Sverigeaktuella Alain Mabanckou föddes 1966 i Kongo-Brazzaville. Han är utbildad i Frankrike och sedan flera år tillbaka verksam som universitetslärare i franskspråkig litteratur i Kalifornien.
   Sitt genombrott fick han 2006 med Ett piggsvins memoarer för vilken han tilldelades ett av Frankrikes tjusigaste priser, Prix Renaudot. Nu kommer den på svenska, översatt av Karin Lidén.

Mitt ute på savannen - i skuggan av ett träd – ligger ett piggsvin och tänker tillbaka på sitt liv. I över fyrtio år har han tjänat som dubbelgångare till seriemördaren Kibandi - och det är först nu efter bödelns död – som piggsvinet högt vågar sätta ord på sina tankar.
   Och hans dom över människorna är hård - dessa högmodiga varelser som själva utnämnt sig till världens herrar. Men berättelsen är också en bekännelseakt – för piggsvinet har själv medverkat i en rad brott som han nu bittert ångrar.

Jag har alltid haft svårt för berättelser där talande djur görs till världens uttolkare och sanningssägare – och det är med viss skepsis jag vänder de första bladen. Den som tidigare har läst Alain Mabanckou känner direkt igen det ohejdade berättarflödet. Texten saknar både begynnelsebokstäver och punkter – men istället för att avskräckas låter jag mig föras med - och är snart uppslukad.

Historien börjar när en far överför sina ondskefulla krafter till sonen Kibandi under en nattlig ritual. Scenen är en liten by där magiska händelser tillhör vardagen. Att varje människa har en dubbelgångare i djurriket - som kan vara både fredlig och skadlig - är en självklarhet.
   Piggsvinet är en skadlig dubbelgångare som motvilligt lämnat djurriket. Och under åren blir han utförare av nästan hundra bestialiska mord på order av sin herre Kibandi.

Mabanckou tar spjärn i den muntliga traditionen - fördjupar legenderna och fyller dem med samtidsstoff. Med satirisk humor brottas han med grundläggande frågor om ont och gott, skuld och ansvar. Han driver också hejdlöst med västerländska etnologer som kommer för att nedteckna lokala seder som sedan ska bli underhållningslitteratur i väst.
   Precis som i Mabanckous tidigare texter refereras oavbrutet till världslitteraturen. Piggsvinet läser allt från de klassiska romanerna till Bibeln och Koranen. Och i sin tolkning utgår han från referensramar som ger ursprungstexterna oväntade och magiska djup.

I konstrast till många andra samtida afrikanska författarskap flyttar Mabanckou fokus från de samtidspolitiska spänningsfälten till en enkel vardaglighet. Allt sker i högt tempo men med stor träffsäkerhet. Summan blir en utmanande text som biter sig fast – och jag får skamset tänka om – även ett piggsvin kan ha mycket tänkvärt att berätta.

Hanna Larsson
kulturnytt@sr.se