VARBERG

Nu kartläggs hur långt gifterna har spritts

Nu ska man undersöka hur långt föroreningarna av lösningsmedel från gamla Swedaverken i Varberg har spritt sig i omgivningarna.

Ovan mark märks ingenting, men under trädgården finns den berömda slambassängen i kvarteret Renen, en brunn som fylldes med klorerade lösningsmedel från tidigare industriverksamhet på fastigheten.

Lösningsmedlen sipprade sedan ut i marken och grundvattnet.

Det handlar om olika klorerade lösningsmedel, däribland trikloretylen som har använts mycket för avfettning inom verkstadsindustrin. När trikloretylen bryts ner i mark och vatten bildas andra ämnen. Ett av dem vet man är cancerframkallande, medan andra misstänks vara det.

För några år sedan upptäcktes spår av trikloretylen i inomhusluften på Bullerbyns förskola tvärs över gatan, och man blev tvungen att förbättra ventilationen.

Nu är det dags att göra en större undersökning för att se hur långt ämnena kan ha spritt sig i mark och grundvatten, för det vet man egentligen inte. Under hösten tas prover på jord och vatten, både på kommunal mark och även i en del fall i privata fastigheter.

Till våren hoppas man ha en bättre bild av vad industriproduktionen i gamla Swedaverken i Varberg har ställt till med under markytan.

Staten gick med på att betala det mesta av den här undersökningen redan för två och ett halvt år sedan. Men kontakterna med Varbergs kommun har dragit ut på tiden. Bara att övertyga kommunen att vara med tog över ett år.

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se