Allianssamarbete på borgarblockets bekostnad

Allianssamarbetet har stärkt Moderaterna på bekostnad av de andra mindre borgerliga partierna, även i de lokala valen. På många håll gick Moderaterna starkt framåt, samtidigt som Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet har tappat.

Åke Johansson som under många år var kommunalråd för Centerpartiet i Jönköping menar att det är Moderaternas framgångar på riksplan som smittar av sig.

– Det har varit en stor fokusering på riksfrågor och en stor fokusering på blockpolitik. Det har slagit igenom lokalt i viss mån, säger Åke Johansson.

Så det här med et tydligt allianssamarbete får effekter även lokalt?

– Det får det absolut. Det blir ofta så att det stora partiet får stor genomslagskraft. Har man då en statsminister som är karismatisk och har ett starkt parti så slår det igenom.

I Åke Johanssons Jönköping har Centern nästan halverats på två val. Tidigare var partiet det ledande borgerliga och man samarbetade över blockgränsen, men sedan man klev in i allianssamarbetet är det Moderaterna som vuxit kraftigt. Så här ser det ut på många håll i landet. Göteborg, Malmö, Halmstad, Örebro, Umeå och Borås för att nämna några exempel.

Även statsvetare som Ekot talat med menar att Moderaterna i kraft av sin framgång nu plockar röster från allianskollegerna, även lokalt. Åke Johansson befarar att utvecklingen nu går mot något som liknar ett tvåpartisystem.

– Det är ingen tvekan om att valet har styrt mot den riktningen, mot ett blocksamarbete som aldrig har varit så starkt på båda sidorna. Det har varit två block. Punkt.

Men Marta Obminska som är moderatpolitiker i Uppsala, där samma utveckling sker, tror inte att det går så långt.

– Jag tror inte heller att det är något som vi ska eftersträva. Snarare tror jag att det är så att de mindre partierna ska få känna att de får utrymme på ett bra sätt.

Hur ska det går till?

– Det gäller mer internt hur man ska arbeta med profilering och samarbete. Det kräver mycket eftertanke hos moderaterna och respekt, säger Marta Obminska, moderat från Uppsala.