Flera EU-länder sviker biståndslöften

Bistånd är en viktig fråga som världens ledare diskuterar vid den pågående millenniemålskonferensen i New York. Samtidigt står det klart att flera av EU:s länder sackar efter betydligt när det gäller sina egna löften om bistånd.

Vid millennieskiftet lovade EU att varje medlemsland år 2015 ska ge minst 0,7 procent av sin BNP i bistånd.

Men det målet är i dag avlägset, enligt Christian Leffler, biträdande generaldirektör för EU-kommissionens enhet för bland annat bistånd.

– Det är många som har en lång bit kvar och några kommer att ha en brantare backe för att nå dit. Vissa av dem på grund av de väldiga ekonomiska svårigheter som de själva har mött på sistone, till exempel Grekland och Irland.  

– Vissa därför att de kanske inte har gjort så stora ansträngningar under längre tid som man hade hoppats på.

I flera EU-länder har biståndsbudgeten minskat under den ekonomiska krisen. I Italien minskade biståndet förra året med 30 procent, från redan låga nivåer med EU-mått mätt.

Tyskland och Spanien var andra länder som minskade sitt bistånd förra året, så även Österrike. Där måste man nu mer än fördubbla biståndsbudgeten på fem år för att nå upp till de utlovade 0,7 procenten av BNP.

Dessutom har flera länder i Öst- och Centraleuropa kanske mer lättförståeliga problem med att nå upp till EU:s biståndslöften.

– En dryg tredjedel av våra medlemsländer var tills relativt nyligen biståndsmottagare. Det kommer att ta dem längre tid.

Totalt sett har EU halkat efter sin egen tidtabell på vägen mot att nå biståndsmålet på 0,7 procent, och kommissionen saknar direkta maktmedel för att få verklig fart på de länder som släntrar efter.

Men Christian Leffler vill ändå vara optimistisk.

– Våra medlemsländer bekräftade i juni EU:s mål så att EU står fast vid att vi, om fem år, ska ha nått 0,7 procent av BNP, trots svårigheter och ekonomisk kris.