Ingen ersättning för Annica Holmquist

Försäkringskassan kommer inte att bevilja svårt sjuka och utförsäkrade Annica Holmquist sjukersättning.

Försäkringskassan kommer inte att bevilja svårt sjuka och utförsäkrade Annica Holmquist sjukersättning. Det meddelar försäkringskassan i dag.

När fallet uppmärksammades i förra veckan sa Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord att det framkommit nya omständigheter och att det troligtvis skulle gå att hitta en lösning.

Nu står det klart att Försäkringskassan inte ändrar sitt tidigare beslut om att avslå begäran om sjukersättning.

– I det här fallet har vi gjort en snabb titt på ärendet för att se om det fanns något uppenbart fel. Finns det uppenbara fel så kan man göra snabba ändringar, det har vi inte konstaterat utan det här måste omprövas och det måste då den försäkrade begära själv, säger Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender.

Det handlar om Annica Holmquist som lider av den ovanliga sjukdomen Akromegali - en sjukdom som gör henne funktionsnedsatt och vanställd.

Trots att hon inte har någon arbetsförmåga blev hon utförsäkrad från sjukförsäkringen den 31 juli.

Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender säger till Ekot att det alternativ som finns för Annica Holmquist nu är aktivitetsstöd och delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion i tre månader. Sedan kan hon begära sjukpenning igen.

Att försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord i fredags uttalade sig om att det fanns en lösning handlade just om aktivitetsstödet, inte om att bevilja Annica Holmquist sjukersättning, säger Adriana Lender.

– Jag förstod att man drog den slutsatsen men det var inte det som menades, så går det inte till. Är det så att det inte är ett uppenbart misstag där man ser att någon har gjort ett riktigt fel, vilket är sällsynt i sådana här fall. I vanliga fall kanske det kan handla om räknefel, men det är inte aktuellt här, säger Adriana Lender.

Att avslå den här begäran om sjukersättning var inte ett uppenbart fel?

– Nej, det finns inget uppenbart fel i handläggningen av ärendet, säger Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender.