Katt eller hundmänniska - så påverkar husdjuren oss

Är du filosofiskt lagd är du kattägare.

Är du mer disciplinerad är du innehavare av hund.

Nu visar en färsk amerikansk undersökning att personligheterna bland de två ägargrupperna lär vara olika.

Det är tidningen Modern Psykologi som i sitt senaste nummer skriver om undersökningen. 

Gunnar Broberg är professor i idéhistoria i Lund och berättar i P4 Extra om sin syn på undersökningen där 4500 försökspersoners egenskaper har utvärderats.

Så gick studien till

I studien fick 4 500 försökspersoner utvärdera sina sociala egenskaper, huruvida de var inåtvända, sällskapliga och så vidare. De som ansåg sig vara hundmänniskor, oavsett vilket husdjur de faktiskt ägde, var mer sociala och utåtriktade. Kattfolket tenderade att vara bland annat kreativa och filosofiska.

Svårt att verifiera sanningshalten

Hur heltäckande sanning detta nu kan vara är nog hopplöst att säga.

-Tio andra undersökningar kan visa något annat, förklarar Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska universitetet.

Dock, utan att ha forskat själv om det, är hennes uppfattning att det nog finns en skillnad mellan hund- och kattägare.

-Och om man skulle fråga folk på gatan skulle de antagligen svara att visst finns det hund- och kattmänniskor, säger hon till TT.

Själv har hon hund men har även haft katt. -Men jag har alltid tyckt att hundarna har varit mer intressanta. Jag har haft bättre kontakt med dem än med katterna.

Bengt Nordin/TT