Boden

Sanering krävs vid tvätteri

Det är fortsatt höga halter av tvättkemikalien perkloretylen i grundvattnet vid FFV:s (Förenade fabriksverken) tidigare tvätteri i Boden.

Det visar undersökningar som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har låtit genomföra av mark och grundvatten. Men den inledande riskbedömningen visar att det inte är någon risk för människors hälsa.

Föroreningen bedöms vara så pass omfattande att den kommer att krävas en sanering.

Nu ska SGU gå vidare med ytterligare kompletterande undersökningar, för att kunna ta fram åtgärdsförslag, med sikte på att sanera.

Under hösten kommer SGU också att bjuda in till ett informationsmöte i Boden där de berättar om det fortsatta arbetet.