Krypkörande bilar och cykelpsykologi i Amsterdam.

Pascal van den Noort är Amsterdambo och chef för organisationen Velo Mondial som jobbar för hållbara transporter i världens städer, och särskilt då cykling. Han berättar att Amsterdamborna knappast fattar hur bra deras stad är för cyklister

-Amsterdambor är som fiskar i vatten. De inser inte att de simmar i vatten hela tiden.. Men stadsplanerarna kan berätta vad som behövs: ett detaljerat, välplanerat och sammanhängande cykelvägsnätverk.

I Amsterdam finns en mycket genomtänkt infrastrukt cykelur med ett nätverk av cykelbanor. T ex finns sammanlagt 400 kilometer cykelbana helt skild från annan trafik.

Det mesta av cykelfrämjandet i den här stan fick fart efter en folkomröstning 1994. Då blev det stor majoritet för ett förslag om att inte ta bort bilar helt och hållet, men däremot att kraftigt gynna alternativen till bil - inte minst cykling. Det här märks nu på gatorna här i centrala Amsterdam där alla cykelbanor är upphöjda en bra bit. Det betyder att bilarna verkligen måste krypa fram när de ska över en cykelbana, om inte annat för att inte förstöra underredet på bilen. Det minskar olyckorna.

I Amsterdam jobbar man också med cykel-psykologi. Att cykla mot rött ljus kan ju vara frestande om man är stressad och inte vill stanna, men Pascal van den Noort berättar att man nu vid alltfler trafikljus i staden installerar ett slags nedräkningssystem. Som cyklist kan man där se att det blir grönt om - säg - 20 sekunder, och så ser man sekunderna räkna ner. Enligt Pascal van den Noort funkar då det mänskliga psyket så att de flesta helt enkelt inser att en vinst på 20 sekunder inte är värd risken att åka på böter och kanske en krock.

Pascal van den Noort berättar också om ett annat cykel-pskologiskt experiment i Amsterdam som har slagit väl ut. En kommunal tjänsteman fick för ett tag sedan en idé som har bringat mer ordning bland oceanerna av parkerade cyklar.

- Han tänkte helt enkelt: varför inte ta vit färg och måla en fyrkant på ett torg och se vad som händer.

Det behövdes inte ens en informationskampanj för att få cyklisterna att börja parkera i den nymålade rutan på torget. Enligt Pascal van den Noort räckte alltså en burk vit färg och lite cyklistpsykologi.

I Amsterdam finns totalt runt 550.000 cyklar, och de allra flesta är alltså dagligen ute och rullar på stadens gator och cykelbanor. Inte undra på då att Amsterdam inte bara länge har kallat sig cyklingens huvudstad, utan att det i alla fall har varit ett Mecka för cykeltjuvar. Men där tycker Pascal van den Noort att det har skett en förbättring på senare år, bl a genom tuffare tag mot den som säljer eller köper en stulen cykel. Dessutom har staden haft viss framgång med att punktera den vanliga stöldmarknaden för cyklar, detta genom att staden tar hand om övergivna cyklar som rustas upp och sedan säljs till studenter för väl så låga priser som de klassiska cykeltjuvarna tar.

Däremot är själva mängden cyklar i den nederlädska huvudstaden fortfarande ett problem, enligt Pascal van den Noort. Varje år dör i genomsnitt sju cyklister på Amsterdams gator. Sorgligt, även om det kanske inte är så mycket med tanke på att det cyklas i genomsnitt 700 miljoner kilometer per år i staden, säger Velo Mondials chef, som passar på att slänga in en brandfackla när det gäller cykelhjälmar. För det är påfallande när jag står här i Amsterdam och ser hundratals cyklister susa förbi. Inte en enda har hjälm, och Pascal van den Noort säger att det inte behövs. Skulle det behövas är det ett tecken på att staden inte har byggt en tillräckligt bra infrastruktur för cyklar. Det är t o m så, säger han, att en brittisk studie har visat att man kan öka risken för olyckor genom att ha hjälm på skallen när man cyklar.

Bilister tror att hjälmprydda cyklister är skyddade och enligt den brittiska studien kör de då, medvetet eller ommedvetet, betydligt närmare inpå cyklisterna, vilket ökar risken för olyckor.

I Amsterdam har alltså nästan inga cyklister hjälm, men Pascal van den Noort pekar på ett växande problem i den innerstad där bilarna numera är så sällsynta. I stället ökar nämligen antalet scootrar och mopeder. Idag är de 21.000 stycken, säger han, många av dem trimmade. Ändå kör de, helt olagligt, på cykelbanorna, vilket både gör det mindre skönt att cykla, enligt Pascal van den Noort - dessutom blir mopederna ett hot mot cyklisterna.

Vi måste ta itu med trimmade mopeder på cykelbanorna, säger Pascal van den Noort, och tillägger att ledningen för Amsterdams stad hoppas kunna komma med nya, tuffare bestämmelser kanske nästa vår.

Samtidigt finns ännu allvarligare säkerhetsproblem för Amsterdams hundratusentals cyklister; det är nämligen även alltfler stora motorcyklar som har börjat använda sig av cykelbanorna i stadens centrum.

Problemet med motorcyklar på cykelbanorna håller på att spåra ur, säger Velo Mondials chef, som annars bara kan vara positiv vad gäller cyklingen i Amsterdam.

Jens Möller, Amsterdam