Socialdemokraterna tillsätter kriskommission

Socialdemokraternas partistyrelse har i dag haft ett krismöte med anledning av det dåliga valresultatet. En kriskommission kommer att tillsättas, ledd av fem personer, sa partiledare Mona Sahlin.

– Vi ska ge oss i kast med det vi verkligen kallar en kriskommission. Och det är verkligen för att betona, det här är inte bara en vanlig valanalys, det är en kriskommission. Det måste handla om fyra områden, säger Mona Sahlin.

Kriskommissionen har fått i uppdrag att granska de senaste tio åren och även blick tio år framåt i tiden, och ska arbeta med fyra områden. Det handlar först och främst om innehållet i politiken, Socialdemokratins uppdrag de kommande åren.

Det är Ardalan Shekarabi från Uppsala och Anna Johansson från Göteborg som ska leda det arbetet. Kriskommissionen ska också analysera hur och varför folk röstade som de gjorde, det arbetet leds av Morgan Johansson, riksdagsledamot.

Idédebatten är ett tredje område, Kajsa Borgnäs, tidigare studentförbundet, ska få det på sin lott. Det sista området handlar om folkrörelsearbetet, hur det ska se ut. Det området har Johan Persson, kommunalråd i Kalmar, fått.

– Runt de områdena, politiken, analysen, idédebatten, och organisationen, runt det kommer vår kriskommission att jobba.

Ni tillsatte en valanalys efter 2006 års val. Vad är det ni hoppas den här kriskommissionen ska komma fram till som inte den lyckades med?

– Om jag ska vara efterklok är det just det, då analyserade vi ett val. Nu analyserar vi krisen för partiet och socialdemokratin. Det är en helt annan ingång, och ett helt annat allvar, säger Mona Sahlin.

Socialdemokraterna ska också omorganisera sin centrala organisation.

Mona Sahlin säger att hon har fortsatt företoende hos partistyrelsen att leda partiet och oppositionsarbetet i riksdagen. Även partisekreterare Ibrahim Baylan har partistyrelsens fortsatta stöd och vill fortsätta som partisekreterare.

– Jag valdes för tio månader sen av en enig partikongress, och jag ser stora behov av förändringar, inte minst i det arbete som vi har framför oss. Så svaret är absolut ja, säger Ibrahim Baylan.