Tysk sjukförsäkringsreform hårt kritiserad

I Tyskland har regeringen i dag efter långa interna stridigheter beslutat om en reform av sjukförsäkringen. Reformen är ett försök att bromsa de galopperande kostnaderna, men förändringarna är inte populära hos tyskarna.

Det är inte utan att man undrar vilken farsot som drabbade Tyskland den 1 oktober 2007. För den dagen besökte tolv procent, alltså mer än var tionde tysk, läkaren. Det är i och för sig den absoluta toppnoteringen, men ändå, en genomsnittlig dag sitter fem miljoner tyskar, lika många som bor i Berlin och Hamburg tillsammans, i väntrummet till en läkarmottagning.

Och i takt med att befolkningen blir allt äldre, och mediciner och behandlingar dyrare, blir underskotten i sjukförsäkringsssystemet allt större. Utan reformer skulle underskottet landa på motsvarande 100 miljarder kronor för nästa år.

Den tyska offentliga sjukvårdsförsäkringen måste reformeras, slog hälsominister Philipp Rösler fast när han presenterade det kontroversiella nya lagförslaget i dag. Enligt det ska patienterna framöver betala mer för både själva försäkringen och för läkarbesöken, medan arbetsgivarnas kostnader fryses.

Det kritiseras häftigt av oppositionen som också menar att reformen är slutet för solidariteten i sjukförsäkringssystemet, eftersom de tio procent av tyskarna som har privata försäkringar inte omfattas av de höjda kostnaderna.