Räntehöjningar ger starkare krona

Den svenska kronan fortsätter att stärkas mot världsvalutorna men även mot de andra skandinaviska valutorna. En anledning är den svaga utvecklingen i amerikansk ekonomi, en annan den svenska riksbankens räntehöjningar.

Den brittiska Bank of England har en ränta på 0,5 procent, lägre än den svenska, men protokollet från det senaste mötet som publicerades idag tolkas som att krisen är djup och långvarig. Pundet föll ännu mer.

Norges Riksbank valde att lämna räntan oförändrad idag på 2 procent men enligt banken siktar den på en gradvis räntehöjning till mer normala nivåer i framtiden och nästa höjning väntas någon gång kring årsskiftet.

Argumenten är därmed nästan identiska från svenskt och norskt håll. Även i Sverige väntas räntan höjas mot mer normala nivåer i en ganska snabb takt. Det leder med automatik till att kronan stärks. Just nu sker det med extra kraft eftersom den amerikanska dollarn faller på grund av problemen i den amerikanska ekonomin.

Men även mot euron är kronan allt starkare och kronan har även stärkts mot de skandinaviska valutorna. Mot den danska kronan, som är nära kopplad till euron, med 16 öre sedan årsskiftet, och mot den norska kronan med 9 öre, även om räntebeskedet från Norges riksbank just idag gav ett par öre mer styrka åt den norska kronan.

En riktig förlorarvaluta är dock det brittiska pundet som har tappat nästan en krona sedan årsskiftet. Även det är en effekt mer av svagare pund än starkare krona på grund av brittiska åtstramningar i den krisande ekonomin.

Så frågan är om Riksbanken ska fortsätta att vara osynkroniserad med de stora centralbankerna och därmed låta en stark svensk ekonomi styra räntan och automatiskt låta kronan bli allt starkare. Eller om det finns en gräns för hur stark kronan kan bli innan Riksbanken slår av på takten.